Prezentare

 

 - Date generale

 - Scurt istoric

 - Adresabilitate

 - Structura aprobata

 - Date statistice

 

Date generale

 
  S.P.M.S. Sapoca furnizeaza ingrijiri de psihiatrie pe toate nivelurile acoperind intreaga gama de servicii specializate de psihiatrie:
 A. Pentru toate categoriile de varsta :
    - copii/adolescenti : NPI
    - adulti/varstnici : Sapoca, Ojasca, Nifon si LSM
 B. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate
    - LSM pentru adulti/varstnici
    - Cabinetul de psihiatrie tip ambulatoriu integrat - Sapoca
    - NPI pentru copii/adolescenti
 C. Servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua :
    - Sapoca, Ojasca, Nifon (adulti/varstnici)
    - NPI (copii/adolescenti)

D. Servicii medicale de tip spitalicesc efectuate in regim de spitalizare de zi : Sapoca, Nifon
E. Asistenta medicala spitaliceasca :     - Acuti : Sapoca, Nifon, NPI
    - Cronici : Ojasca
F. Asistenta medicala acordata in sistemul aplicarii masurii de siguranta medicala prev de art. 114 C.P. - 240 paturi la Sectia Ojasca si 60 paturi la Sectia Sapoca.

 

     - S.P.M.S. Sapoca participa la PN3.1-PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA, subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala

 

Scurt istoric

 
   1960 - este infiintat Spitalul de Neuropsihiatrie in comuna Sapoca pe amplasamentul unei scoli de meserii.
   1967 - a luat fiinta sectia Nifon in spatiul in care a functionat un spital TBC
   1973 - extindere in comuna Unguriu, sat Ojasca pe locul unui fost complex de locuinte pentru mineri.
   1975 - s-a infiintat LSM-ul in Buzau.
   1994 - sectia de NPI s-a mutat din cadrul sectiei Sapoca in mun. Buzau la adresa actuala
  

Fosti directori:
Spitalul a fost condus cu pricepere si daruire 35 de ani de numai 2 directori a caror amintire ramane in performantele actuale ale spitalului :
   - Dr. Anton Nicolau: 1960-1991
   - Dr. Mihai Ovidiu: 1991-2005

 

Adresabilitate

 
       - Furnizeaza servicii de ingrijii de psihiatrie pentru intreaga populatie a judetului Buzau(aproximativ 480.000 de locuitori) la care se adauga si persoane provenite din alte judete (11.2% din totalul pacientilor in anul 2013)

    - Ca spital de masuri de siguranta deserveste 11 judete arondate prin dispozitia MSPBuzau, Bucuresti, Ilfov, Ialomita, Braila, Constanta, Prahova, Tulcea, Calarasi, Covasna, Giurgiu
 

Structura aprobata

 
    Sapoca - 325 paturi
    1. sectia psihiatrie I acuti (110 paturi)
    2. sectia psihiatrie II acuti (110 paturi)   

  3. sectia psihiatrie III - art. 114 C.P. (60 paturi)

  4. sectia neurologie (45 paturi)

  5. stationar de zi psihiatrie (16 locuri)
 

  Nifon - 115 paturi
   1. sectia psihiatrie IV - acuti (90 paturi)

   2. compartiment ingrijiri paliative (25 paturi)
 

  Ojasca - 340 paturi
   1. sectia psihiatrie V - cronici (100 paturi)

   2. sectia psihiatrie VI - cronici art. 114 C.P. (120 paturi)
   3. sectia psihiatrie VII - cronici art. 114 C.P. (120 paturi)

 

 Buzau - 30 paturi
  1. sectia neuropsihiatrie infantila (30 paturi)

 
 Total: 810 paturi din care 300 paturi pentru bolnavi cronici - art. 114 C.P.


 12. farmacie cu puncte de lucru la Ojasca si Nifon
 13. laborator analize medicale
 14. laborator radiologie si imagistica medicala
 15. laborator de sanatate mintala (LSM)
 16. compartiment terapie ocupationala
 17. compartiment de prevenire si control a infectiilor nosocomiale
 18. compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie

 19. cabinet medicina dentara


 Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile :
   - psihiatrie

   - medicina interna

   - neuropsihiatrie infantila (psihiatrie pedriatica/neurologie pediatrica)

 

 Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.

 

Sapoca
   - Sediu central administrativ si medical
   - Organizata in sistem pavilionar cu 2 sectii de psihiatrie acuti (adulti), 1 sectie de neurologie (adulti), I sectie psihiatrie art. 114 C.P.  si un compartiment de recuperare, medicina fizica si balneologie
   - Linie de garda pentru urgente psihiatrice
   - Cabinet de psihiatrie (ambulatoriu integrat)
   - Cabinete de psihologie
   - Atelier de ergoterapie
   - Capela
   - Laborator de analize medicale (biochimie, imunologie, coagulare, hematologie, examen urina, teste specifice: AgHbs, HIV, TPHA, AcHC)
   -
Laborator de radiologie si imagistica medicala

   - Laborator  analize medicale - Electroforeza   


 

Nifon
   - Centrul de psihiatrie acuti

   - Compartiment de ingrijiri paliative
   - Situat in zona de deal, in mijlocul padurii ofera pacientilor un mediu climatic favorizant tratamentului si recuperarii
   - Echipa medicala experimentata
   - Organizat pavilionar
   - Compartiment de terapie ocupationala
   - Cabinet psihologie

 

N.P.I
   - sectie localizata in orasul Buzau, central care se adreseaza copiilor si adolescentilor
   - linie de garda pentru urgentele neuropsihiatrice la copii/adolescenti
   - cabinete de psihologie si logopedie
   - efectuare EEG

 

L.S.M
   - situat in cadrul unui dispensar policlinic confirmand destigmatizarea psihiatriei
   - servicii de specialitate psihiatrie si psihologie pentru adulti/varstnici
   - monitorizarea bolnavilor asistati ca masura de siguranta prevazuta de art.113 C.P.
   - cabinete de psihiatrie
   - cabinete de psihologie
   - este in curs de realizare proiectul de transformare in Centru de Sanatate Mintala

   

 DATE STATISTICE - 2013

 

Numar externari- spitalizare continua

9624

Numar cazuri rezolvate-spitalizare de zi

3817

Numar examene paraclinice

4917

Numar consultatii in ambulator

27003

Numar consultatii camera de garda

14480

Investigatii de laborator

162995

Numar proceduri de recuperare,

55895

medicina fizica si balneologie

 

 

Dotari ale spitalului: 

   - Eco doppler

   - Electroencefalograf

   - Electrocardiograf mobil